Průběh stavby

 

30. června 2017 kontrolní den č. 1 + předání staveniště zápis
12. července 2017 kontrolní den č. 2 + slavnostní zahájení zápis
26. července 2017 kontrolní den č. 3 zápis
 9. srpna 2017 kontrolní den č. 4 zápis
23. srpna 2017 kontrolní den č. 5 zápis
 6.září 2017 kontrolní den č. 6 zápis
20. září 2017 kontrolní den č. 7 zápis
 4.října 2017 kontrolní den č. 8 zápis
18. října 2017 kontrolní den č. 9 zápis
 1. listopadu 2017 kontrolní den č. 10 zápis
15. listopadu 2017 kontrolní den č. 11 zápis
29. listopadu 2017 kontrolní den č. 12 zápis
13. prosince 2017 kontrolní den č. 13 zápis
10. ledna 2018 kontrolní den č. 14 zápis
24. ledna 2018 kontrolní den č. 15 zápis
7. února 2018 kontrolní den č. 16 zápis
21. února 2018 kontrolní den č. 17 zápis
7. března 2018 kontrolní den č. 18 zápis
21. března 2018 kontrolní den č. 19 zápis
4. dubna 2018 kontrolní den č. 20 zápis
18. dubna 2018 kontrolní den č. 21 zápis
2. května 2018 kontrolní den č. 22 zápis
16. května 2018 kontrolní den č. 23 zápis
30. května 2018 kontrolní den č. 24 zápis
13. června 2018 kontrolní den č. 25 zápis
26. června 2018 kontrolní den č. 26 zápis
11. července 2018 kontrolní den č. 27 zápis
25. července 2018 kontrolní den č. 28 zápis
8. srpna 2018 kontrolní den č. 29 zápis
22. srpna 2018 kontrolní den č. 30 zápis
5. září 2018 kontrolní den č. 31 zápis
19. září 2018 kontrolní den č. 32 zápis
3. října 2018 kontrolní den č. 33 zápis
17. října 2018 kontrolní den č. 34 zápis
31. října 2018 kontrolní den č. 35 zápis
14. listopadu 2018 kontrolní den č. 36 zápis
28. listopadu 2018 kontrolní den č. 37 zápis
5. prosince 2018 kontrolní den č. 38 zápis
12. prosince 2018 kontrolní den č. 39 zápis
18. prosince 2018 kontrolní den č. 40 zápis
9. ledna 2019 kontrolní den zkušebního provozu č. 1 zápis
9. ledna 2019 předávací protokol dokončení stavby zápis
23. ledna 2019 kontrolní den zkušebního provozu č. 2 zápis
6. února 2019 kontrolní den zkušebního provozu č. 3 zápis
13. března 2019 předávací protokol dokončené stavby – dodatek č. 1 zápis
13. března 2019 kontrolní den č. 4 zápis
17. dubna 2019 kontrolní den č. 6 zápis
15. května 2019 kontrolní den č. 7 zápis
5. června 2019 kontrolní den č. 8 zápis
10. června 2019 předávací protokol o odstranění nedodělků zápis
26. června 2019 kontrolní den č. 9 zápis
31. července 2019 kontrolní den č. 10 zápis
21. srpna 2019 kontrolní den č. 11 zápis
25. září 2019 kontrolní den č. 12 zápis
6. listopadu 2019 kontrolní den č. 13 zápis
18. prosince 2019 kontrolní den č. 15 zápis
24. ledna 2020 kontrolní den č. 16 zápis
4. března 2020 kontrolní den č. 17 zápis
31. prosinec 2018 dokončení stavby, resp. stavebních prací
31. prosinec 2019 ukončení zkušebního provozu
31. březen 2020 maximální termín získání povolení k trvalému užívání stavby
30. červen 2020 maximální termín předložení závěrečného vyúčtování akce
Popups Powered By : XYZScripts.com