Financování projektu

STAV K DATU 30. 6. 2017 31. 12. 2017 30. 6. 2018
A. CELKOVÉ NÁKLADY: Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH
stavba 195 896 314,00 198 663 392,85 Kč 199 772 336,79 Kč
rezerva 15 121 932,00 0,00 Kč 0,00 Kč
autorský dozor 474 960,00 474 960,00 Kč 474 960,00 Kč
TDI 2 286 000,00 2 286 000,00 Kč 2 286 000,00 Kč
koordinátor BOZP 389 000,00 389 000,00 Kč 389 000,00 Kč
propagace 335 000,00 335 000,00 Kč 335 000,00 Kč
celkem 214 503 206,00 202 148 352,85 Kč 203 257 296,79 Kč
B. PŘEHLED ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ: Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH
stavba 195 176 314,00 195 176 314,00 Kč 195 176 314,00 Kč
autorský dozor 474 960,00 474 960,00 Kč 474 960,00 Kč
TDI 2 286 000,00 2 286 000,00 Kč 2 286 000,00 Kč
koordinátor BOZP 389 000,00 389 000,00 Kč 389 000,00 Kč
propagace 20 000,00 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
celkem 198 346 274,00 198 346 274,00 Kč 198 346 274,00 Kč
C. VÝŠE DOTACE: Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH
výše dotace OPŽP 126 445 749,67 126 445 749,67 Kč 126 445 749,67 Kč
náklady projektu celkem bez DPH 214 503 206,00 202 148 352,85 Kč 203 257 296,79 Kč
vlastní podíl celkem 88 057 456,34 75 702 603,18 Kč 76 811 547,12 Kč
D. ROZPIS POLOŽEK VLASTNÍHO PODÍLU: Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH
nezpůsobilá část stavby 720 000,00 3 487 078,85 Kč 4 596 022,79 Kč
nezpůsobilá rezerva 15 121 932,00 0,00 Kč 0,00 Kč
nezpůsobilá propagace 315 000,00 315 000,00 Kč 315 000,00 Kč
vlastní podíl ze způsobilých nákladů dle B. 71 900 524,34 71 900 524,34 Kč 71 900 524,34 Kč
celkem 88 057 456,34 75 702 603,19 Kč 76 811 547,13 Kč
E. FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU: Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH
dlouhodobý úvěr u České spořitelny, a.s. 58 057 456,34 Kč 45 702 603,18 Kč 46 811 547,13 Kč
Fond ochrany vod Libereckého kraje 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč
celkem 88 057 456,34 Kč 75 702 603,19 Kč 76 811 547,13 Kč
F. MAXIMÁLNÍ MOŽNÝ VLASTNÍ PODÍL DLE SJEDNANÉHO FINANCOVÁNÍ: Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH
maximální váš dlouhodobého úvěru u České spořitelny, a.s. 74 594 000,00 Kč 74 594 000,00 Kč 74 594 000,00 Kč
Fond ochrany vod Libereckého kraje 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč
celkem 104 594 000,00 Kč 104 594 000,00 Kč 104 594 000,00 Kč

ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY BÍLÝ POTOK

STAV DLE registrace změnový list č. 1 změnový list č. 2 změnový list č. 3 změnový list č. 4
A. CELKOVÉ NÁKLADY:
stavba 195 896 314,00 Kč 198 663 392,85 Kč 199 772 336,79 Kč 201 915 859,49 Kč 201 727 046,76 Kč
rezerva 15 121 932,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
autorský dozor 474 960,00 Kč 474 960,00 Kč 474 960,00 Kč 474 960,00 Kč 474 960,00 Kč
TDI 2 286 000,00 Kč 2 286 000,00 Kč 2 286 000,00 Kč 2 286 000,00 Kč 2 286 000,00 Kč
koordinátor BOZP 389 000,00 Kč 389 000,00 Kč 389 000,00 Kč 389 000,00 Kč 389 000,00 Kč
propagace (součástí smlouvy o díle se zhotovitelem stavby) 335 000,00 Kč 335 000,00 Kč 335 000,00 Kč 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč
celkem 214 503 206,00 Kč 202 148 352,85 Kč 203 257 296,79 Kč 205 140 819,49 Kč 204 952 006,76 Kč
B. PŘEHLED ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ:
stavba 195 176 314,00 Kč 195 176 314,00 Kč 194 523 540,00 Kč 194 523 540,00 Kč 194 523 540,00 Kč
autorský dozor 474 960,00 Kč 474 960,00 Kč 474 960,00 Kč 474 960,00 Kč 474 960,00 Kč
TDI 2 286 000,00 Kč 2 286 000,00 Kč 2 286 000,00 Kč 2 286 000,00 Kč 2 286 000,00 Kč
koordinátor BOZP 389 000,00 Kč 389 000,00 Kč 389 000,00 Kč 389 000,00 Kč 389 000,00 Kč
propagace 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
celkem 198 346 274,00 Kč 198 346 274,00 Kč 197 693 500,00 Kč 197 693 500,00 Kč 197 693 500,00 Kč
C. VÝŠE DOTACE:
výše dotace 126 445 749,67 Kč 126 445 749,68 Kč 126 029 606,25 Kč 126 029 606,25 Kč 126 029 606,25 Kč
náklady projektu celkem bez DPH 214 503 206,00 Kč 202 148 352,85 Kč 203 257 296,79 Kč 205 140 819,49 Kč 204 952 006,76 Kč
vlastní podíl celkem 88 057 456,33 Kč 75 702 603,18 Kč 77 227 690,54 Kč 79 111 213,24 Kč 78 922 400,51 Kč
D. ROZPIS POLOŽEK VLASTNÍHO PODÍLU:
nezpůsobilá část stavby 720 000,00 Kč 3 487 078,85 Kč 5 248 796,69 Kč 7 392 319,49 Kč 7 203 506,76 Kč
nezpůsobilá rezerva 15 121 932,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
nezpůsobilá propagace 315 000,00 Kč 315 000,00 Kč 315 000,00 Kč 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč
vlastní podíl ze způsobilých nákladů dle B. 71 900 524,34 Kč 71 900 524,33 Kč 71 663 893,75 Kč 71 663 893,75 Kč 71 663 893,75 Kč
celkem 88 057 456,34 Kč 75 702 603,18 Kč 77 227 690,44 Kč 79 111 213,24 Kč 78 922 400,51 Kč
E. FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU:
dlouhodobý úvěr u České spořitelny, a.s. 58 057 456,34 Kč 45 702 603,18 Kč 47 227 690,44 Kč 49 111 213,24 Kč 48 922 400,51 Kč
Fond ochrany vod Libereckého kraje 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč
celkem 88 057 456,34 Kč 75 702 603,18 Kč 77 227 690,44 Kč 79 111 213,24 Kč 78 922 400,51 Kč
F. MAXIMÁLNÍ MOŽNÝ VLASTNÍ PODÍL DLE SJEDNANÉHO FINANCOVÁNÍ:
maximální výše dlouhodobého úvěru u České spořitelny, a.s. 74 594 000,00 Kč 74 594 000,00 Kč 74 594 000,00 Kč 74 594 000,00 Kč 74 594 000,00 Kč
Fond ochrany vod Libereckého kraje 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč
celkem 104 594 000,00 Kč 104 594 000,00 Kč 104 594 000,00 Kč 104 594 000,00 Kč 104 594 000,00 Kč
Popups Powered By : XYZScripts.com