Dotace

 

Evropská unie – Fond soudržnosti – Operační program životní prostředí

Na základě žádosti podané Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. v rámci 22. výzvy Operačního programu životní prostředí byl projekt podpořen z Operačního programu životního prostředí.

Registrační číslo:                                CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001175

Výše poskytnutí dotace:                 126 445 749,67 Kč

rozhodnutí o poskytnutí dotace
změnový list č.1
změnový list č. 2
změnový list č. 3
změnový list č. 4

Liberecký kraj – Fond ochrany vod Libereckého kraje

Realizace projektu byla dále podpořena z Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Prostředky z Libereckého kraje jsou určeny na financování vlastního podílu z uznatelných nákladů. Dotace bude poskytnuta v letech 2017 a 2018 vždy po 15 000 000,00 Kč.
Číslo smlouvy:                                   OLP/550/2017
Výše poskytnutí dotace:                 30 000 000,00 Kč
smlouva o poskytnutí dotace
průběžná zpráva o realizaci č.1
průběžná zpráva o realizaci č.2

průběžná zpráva o realizaci č.3

závěrečné vyúčtování a zpráva o realizaci projektu

 

 

Popups Powered By : XYZScripts.com