termín zahájení stavebních prací: 30. 06. 2017
termín ukončení stavebních prací: 31. 12. 2018
termín ukončení zkušebního provozu: 31. 12. 2019
celkové náklady projektu: 214 503 206,00 Kč
z toho stavební práce: 196 231 313,95 Kč
z toho ostatní – TDI, BOZP, autorský dozor, rezerva: 18 271 892,05 Kč
dotace z Operačního programu životní prostředí: 126 445 749,67 Kč
dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje: 30 000 000,00 Kč
vlastní podíl investora – úvěr od České spořitelny, a.s.: 58 057 456,34 Kč

Investor:
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Ing. Alena Najvrtová
+ 420 728 278 331

Zhotovitel:
Sdružení „SYNER VHS – SYNER – ÚV Bílý Potok“
VHS STAVBY a. s.
Ing. Lukáš Pešta
+420 731 598 410

Projektant, autorský dozor:
Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Lukáš Písek
+ 420 606 613 532

Technický dozor investora:
TELMONT Nymburk, s.r.o.
Ing. Otakar Otta
+ 420 603 244 627

Koordinátor BOZP:
Garnets Consulting, a.s.
Ing. Petr Bína
+ 420 602 231 082

Popups Powered By : XYZScripts.com