Smluvní dokumentace

 

Zhotovitel Sdružení „SYNER VHS – SYNER – ÚV Bílý Potok“
VHS STAVBY, a.s.
SYNER, s.r.o.
smlouva o dílo
smlouva o dílo – dodatek č. 1
smlouva o dílo – dodatek č. 2
smlouva o dílo – dodatek č. 3
smlouva o dílo – dodatek č. 4
smlouva o dílo – dodatek č. 5
Technický dozor investora TELMONT Nymburk, s.r.o.
smlouva o poskytování služeb
Koordinátor BOZP Garnets Consulting, a.s.
příkazní smlouva
Autorský dozor Sweco Hydroprojekt a.s.
smlouva o výkonu autorského dozoru
Financování vlastního podílu Česká spořitelna, a.s.
smlouva o úvěru

 

 

Popups Powered By : XYZScripts.com